arayanlar bulamaz ama bulanlar arayanlard��r 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:arayacak kimsesi olmamak
arayan bulur
arayan bulur inleyen lr
arayan mevlasn da bulur belasn da
arayanlar bulamaz ama bulanlar arayanlardr