allah raz�� olsun yapt��klar�� i��in 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:alla beni pulla beni
alla marcia
allactaga elater
allad pullad
allah