al����kanl��k 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.