al sana paradox'un allah������������ 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:al sadd
al sana benden aduket
al sana bir kaya nereye dayarsan daya
al sancak
al senin olsun