z��lf�� livaneli 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.