yunanca

 1. antik yunanca ile çağdaş yunanca neredeyse iki ayrı dildir.vurgusu ve dil bilgisi tamamen farklıdır.benzerlik kelimelerdedir onlar da son dönemde yunanca sözlüğündeki türkçe kelimeleri azaltmak için diriltilen kelimelerdir. zaten bugün yunanistan'da yaşayan yunanlar ile antik yunan arasındaki bağ çok zayıftır.
  alfabesi kiril,arap,latin,kore,göktürk ve ibrani yazılarından sonra öğrendiğim 7. alfabedir ve bu dilin öğrenilmesi en kolay kısmıdır. son zamanlarda batı dillerinden etkilenmiş ve pek çok kelime almıştır.
  "s" sesi çok yoğundur. kendileri çat pat konuştuğum diller arasındadır.
  (afrasyab 13.07.2006 17:57)
 2. son araştırmalar göstermiştir ki, yunanlıların alfabeyi öğrendikleri yer, onların ticari amaçlarla suriye sahillerine kurdukları yerleşim merkezleridir. bu ortak kaynaktan dağılan alfabe önce büyük ticari merkezlere ( girit, rodos ve euboia ) ve oradan da yunanistan’ın bölgelerine yayılmıştır. orantes ( asi nehri ) kıyı yerleşimleri olan al-mina, hamath da yapılan kazılar sonucunda ele geçirilen buluntular bunu kanıtlar. sonuç olarak şunu söylemek mümkündür : ege adaları ile doğu ülkeleri arasında ticaret yapan bazı yunanlılar, suriye – fenike sahillerine yerleşmişler ve geç geometrik devir’de ( m.Ö. viii.y.y. ortaları ) bölgedeki fenikelilerden yazıyı öğrenmişlerdir.yunanlılar bu harflere phoinikeia yani “fenike şeyleri” demişlerdir.

  (fenike dilinde sırasıyla; alef, bet, gimmel harfleri yunanca alfa, beta, gama, harflerine karşılık gelir.)
  (practiceoflaw 26.11.2006 19:42)


Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.