yeliz kuvanc�� 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:yeliz yeilmen