s��z, yi��idin a��z��ndan bir kere ����kar 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.