kolonyalizmden emperyalizme 


aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

fakat şöyle benzer şeyler bulduk:kolokyum
kolombiya
kolombo
kolon
koloni