git kendine ��ok s��vd��rmeden 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:git gel konya alt saat
git gidebilirsen
git kalbini yka nk ok pis
git kendini ok sevdirmeden
git tede bayl