eyl��l g��nl������ 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.