dili ba��l�� kalbimin, bundan pek bizar��m 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:dili
dili dnmek
dili dnmemek
dili tutulmak
dili uzun