a��lar��m, a��latamam; hissederim, s��yleyemem 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.