(������n k��l��c�� k��n��nda durmaz 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.