��zmir'in kavaklar�� 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.