��zlem piltano��lu t��rk��ne 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.