��ok mu kar������k oldu ne? 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.