��ok da do��rudur 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.