��irin mi ��irin diyar ayr��nt��lar�� 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.