��imdiye bi 6 7 olmu��tur 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.