��anl��urfa 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.