��abuk i��eri gir 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.