��abuk getir 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.