����imdeki ��z 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.