����hret olmadan ��nceki ad�� 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.