�����mer hayyam 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.