��irinler gibi 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.