��irinler de ta�� veya ��amur yiyorlard�� 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.