metafetamin


metafetamin -> methamphetamine

başlığa yönlendiriliyorsunuz..