karda po��etle kaymak 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:karda izler
karda kaymak
karda kta
karda kta gvercinler
karda poetle kaymak