kad��n��n ya���� erke��in maa���� sorulmaz 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.