k��z karde�� 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.