k��ymetlimiss 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.