imrahor

 1. asıl söylenişi mîr-i ahûr iken zamanla galat hâline gelerek "mirahûr" daha sonra ise imrahor'a kalb olmuş kelimedir.
  (uydurellezine velbeceruhu 28.10.2006 21:03)
 2. İmrahor kelime kökeni olarak ahır sorumlusundan gelir.
  Mir-i Ahur/Mirahur/imrahor olarak genellikle sultanların seyis başları tarafından inşa edilen camilere verilmiş adlardır
  ahır sorumlusu/başkanı. seyisbaşı.
  İstanbulda bir çok İmrahor adında camii var. Üsküdar'da Yedikulede vs.
  Yedikuledeki Studion manastırı 2.beyazıtın seyisbaşı (imrahoru) İlyas bey tarafından camiye çevrilmiş.
  Üsküdar'daki İmrahor Camii, Cağalzade Sinan Paşanın imrahoru Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır.
  (avare 06.08.2017 17:48 ~ 06.08.2017 18:02)


Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.