g��pta etmek 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.