g��ksel baktagir 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.