f��sun ��nal 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.