elindedir ba��lama 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:elin az torba deil ki bzesin
elin havada kalmas
elin olu
elin ulaamad yerdeki kant
elindedir balama