devlerin a��k�� 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:devler ligi
devlerin ak
devlerin geidi
devlet
devlet ana