bu adamlar nereye bak��yor 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:bu adamlar nereye bakyor
bu akam
bu akam erkenden yatcam diyerek yataktan kalkmak
bu akam gidecek yerim olsayd
bu akam lrm