biribirimize s��yleyemedi��imiz onca ��ey 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:biri
biri ambulans arsn
biri bana anlatsn
biri bana gelsin
biri beni durdursun