bayilerden ��srarla isteyiniz 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:bayilerden srarla isteyiniz