b��yle bitmesin 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.