asl��nda a��k da yok 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.