antagonizm

  1. fert, zümre ve sınıfların birbirine karşı hasmane ve düşmanca bir tavır içine girmeleridir. antogonizm, bir ideolojiye, bir fikre, bir düzene karşı da olabilir. hristiyanlıktaki mezhep çatışmalarını ileri-geri, genç-yaşlı nesiller arası çatışmalar da bu kapsamda düşünülebilir.
    (fleur de lis 08.07.2006 00:23)
  2. cagdas yunanca'da "rekabet, yarisma" anlamlarina gelen sözcük.
    (nusab 11.04.2007 01:39)


Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.