ankh

 1. dünya tarihinin ve onun önemli bir parçası olan kadim mısır tarihinin kritik sembollerinden biridir ankh. çok çeşitli şekilleri vardır ve yaşamın sembolü olarak ta geçer ancak klasik mısır araştırmacılarınca dahi gizemi tam olarak anlaşılmamıştır çünkü içinde ezoterik noktalar barındırmaktadır. unutulmamalıdır ki semboller ancak sembolizm ile anlaşılabilir, sembolizm de ezoterizm'i içinde barındırır.

  güzel bir gerçeği sembolize etmiş olan bu sembolun kökeni artı işaretine dayanır. ki bu artı işaretide mısır uygarlığından çok daha eskilere dayanan bir kültürün temel sembollerindendir. ankh'ta, artı işaretinin çeşitlendirilmiş bir halidir ki sembollerde çeşitlendirme sembolizm'in olmazsa olmazlarından bir tanesidir.

  temelde iki farklı ana sembolün entegrasyonu ile oluşturulmuş karma bir semboldür ankh. sembolizm bilenler için biraz öncede bahsedildiği gibi önemli ve güzel bir gerçeği ifade eder. öncelikli olarak hristiyanlığın sembolü demek büyük gaf, haç ile aynı kefeye koymak daha büyük bir gaftır. çünkü bu sembolün tarihi tahmin edilen çok daha eskidir ve haç ile bir ilişkisi yoktur. eğer haç ile bir ilişki kurulmak isteniyorsa benzerlik açısından, haç'ın bu sembolle ilişkisi vardır. bu sembolün haç ile değil. şimdi sembolü çözmeye geçersek; öncelikle artı işaretini ele alalım, bu işaret dört büyük gücü, dört büyük meleği sembolize eder. bizim dinimizde bu dört büyük melek bilindiği gibi cebrail, mikail, israfil ve azrail'dir. ancak farklı kültür ve dinlerde tabi ki bu isimler değişiktir. işte artı işareti bu dört büyük meleği sembolize eder dört yöne giden uçları ile ve artı işareti bilindiği gibi orta noktada merkez barındırır yani dört yöne giden çizgiler ortada bir noktada birleşir. bunun anlamı da kaynaklarının bir olduğu, bu dört büyük meleğin kaynaklarının aynı olduğudur. gelelim ankh'ın barındırdığı bir diğer sembol olan çembere. ankh'ın üst tarafından yer alan bu çember ise yaratan'ı ifade eder. bir ve tek olan allah'ı. neden çember seçilmiştir? başı ve sonunun gösterilebilir olmaması ve şekil itibariyle mükemmel olması dolayısıyla seçilmiş olan bir semboldür. ancak geçen yüzyıllar içinde nasıl kelimeler değişiyorsa, semboller de değişime uğramaktadırlar. orjinal ankh çemberin altına entegre edilmiş bir artıdan ibarettir. peki çembere denk gelen diğer uç nerededir? sembol olması gerektiği gibi oluşturulmuştur. her şeyde olduğu gibi sembollerde de estetik ve düzgünlük ön plandadır. zira, bu iki sembolün anlamını bilen bir birey için, artı işaretinin diğer bir ucunun çıkartılmış olmasının bir anlamı yoktur çünkü özde o sembolün anlattığı bilinmektedir.

  sonuç olarak ankh; başlangıcı ve sonu olmayan yaratan allah'ı ve dört büyük meleğin ondan tezahür ettiğini anlatmaya çalışır.
  (fleur de lis 16.06.2006 15:19)
 2. nil' in anahtarı da denir. yeryüzündeki en eski sembollerdendir.

  (melankoli basili 25.12.2009 09:54 ~ 25.12.2009 09:55)
 3. ankh ve önceli olen pek çok artı şeklindeki sembolde 4 çizgi bir noktada birleşir. aynı gizemli sırra dört farklı yoldan ulaşılabileceği islam geleneğinde de vardır. bu nedenle Barış Manço "dört kitaptan başlayalım istersen gel söze"... der. tasavvuf Allaha ulaşmanın dört yönteminden bahseder: tarikat, marifet, şeriat ve hakikat.

  arayan göz için dört heryerdedir...
  (klovis 25.12.2009 12:50)


Vampircik - 2005 - 2015

sözlük hiçbir kurumla bağlantılı olmayan birkaç kişi tarafından düşünülmüş bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aiittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir, çalınız çırpınız ama kaynak gösteriniz.

sözlük sistemi ile geliştirilmiştir.