aman avc�� 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:aman
aman allah korusun
aman aman
aman avc
aman deyim