ali adakoðlu 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

fakat yle benzer eyler bulduk:ali adakolu
ali asker
ali asf zerdari
ali atf bir
ali avaz