abs��rd tiyatro 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.