a��k ve ceza 


aradk, lakin pek bir balk bulamadk.